ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಅನುಭವ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
 01  ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಸಿ ಎಸ್  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  M.sc ವಿಜ್ಞಾನ   24.09.2012  07
 02  ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎ ಎಸ್  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  M.sc ವಿಜ್ಞಾನ   24.09.2012  07

ದಿನದ ಚಿಂತನೆ

ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸಿ ತನಕ ಹೊಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಆದರೆ ಬಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೇಗ್
ನಿಯಮಗಳು| ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಬಗ್ಗೆ | ಸ೦ಪರ್ಕ | ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು