ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಅನುಭವ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
 01   ಮನೋಹರಾಚಾರಿ ಪಿ ಎಸ್   ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  ಬಿ. ಇ   25.02.2011  08 
 02   ಸಿಂಧು ಎಚ್ ಎ   ಉಪನ್ಯಾಸಕರು   ಬಿ ಇ, ಎಂ.ಟೆಕ್   24.09.2012  07

ದಿನದ ಚಿಂತನೆ

ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸಿ ತನಕ ಹೊಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಆದರೆ ಬಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೇಗ್
ನಿಯಮಗಳು| ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಬಗ್ಗೆ | ಸ೦ಪರ್ಕ | ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು